7 Elemen KBAT

Pelaksanaan KBAT di sekolah terdapat 7 elemen iaitu :-

  1. Kurikulum
  2. Pedagogi
  3. Pentaksiran
  4. Kokuikulum
  5. Sokongan Komuniti & Swasta
  6. Bina Upaya
  7. Sumber